Regelmatig tref ik binnen een team, competente mensen aan, die het gezámenlijk niet goed genoeg voor elkaar krijgen om een competent team te vormen. Dat geeft frustratie, inefficiëntie, kortom: gedoe.

Maar het kán wel, een competent team!

Dit kan een team zijn van een bepaalde afdeling binnen een bedrijf, gemeente, ziekenhuis, een bestuur, een MT, een managementclub, sportclub, en ga zo maar door. Het maakt eigenlijk niet uit. Als het maar een groep is die gezamenlijk verantwoordelijk is voor het behalen van een beoogd resultaat.

Met een heel praktische, gefaseerde training leer ik teams hoe zij zich als individueel en als teamlid, de juiste stijl eigen kunnen maken om tot een volwassen team te komen: een team waarin de leden in staat zijn vrij rap kwalitatief goede én gedragen resultaten te bereiken. (herschrijven in eigen woorden).

Na de training hebben de groepsleden inzicht in de mechanismen die zorgen voor stagnatie en frustratie in groepen én hebben zij praktische handvatten om daar blijvende verandering in te brengen.

De exacte invulling van de team training is afhankelijk van de behoeften van de werkgever en natuurlijk van het team zelf en zal altijd in overleg plaatsvinden.