Regelmatig tref ik binnen een team, competente mensen aan, die het gezámenlijk niet goed genoeg voor elkaar krijgen om een competent team te vormen. Dat geeft frustratie, inefficiëntie, kortom: gedoe.

Dit kan een team zijn van een bepaalde afdeling binnen een bedrijf, gemeente, ziekenhuis, een bestuur, een MT, een managementclub, sportclub, en ga zo maar door. Het maakt eigenlijk niet uit. Als het maar een groep is die gezamenlijk verantwoordelijk is voor het behalen van een beoogd resultaat.

Maar het kán wel, een competent team!

Vastzitten in een patroon kost veel energie en werkt demotiverend. Ik help je door middel van systemische teamcoaching en training, patronen te doorbreken zodat jouw organisatie, team of medewerkers, weer verder kunnen groeien in hun ontwikkeling.

Met een heel praktische, gefaseerde training leer ik teams stap voor stap hoe zij zich als individu en als teamlid, de juiste stijl eigen kunnen maken om tot een volwassen team te komen.

Een team waarin de leden in staat zijn kwalitatief goede én gedragen resultaten te bereiken. Dit vraagt commitment van ieder van de leden en een contractering van het gehele team aan een gezamenlijk doel.

Na de training hebben de groepsleden inzicht in de mechanismen die zorgen voor stagnatie en frustratie in groepen en zichzelf én hebben zij praktische handvatten om daar verandering in te brengen.

Dit levert een excellent functionerend team op wat, naast het vlot nemen van gedragen besluiten, ook in staat is kennis over te dragen.

Het plezier dat toeneemt binnen de groep en wat het daarmee uitstraalt naar de omgeving en elkaar, is iedere keer weer fantastisch om te ervaren.

De exacte invulling van de teamtraining is afhankelijk van de behoeften van de opdrachtgever en natuurlijk van het team zelf. De training bestaat uit meerdere bijeenkomsten waarbij in de beginperiode de trainingen elkaar wat sneller opvolgen. In de fase waarin het team ‘meer volwassen’ wordt en het geleerde goed in praktijk gebracht wordt, zijn steeds minder tot geen bijeenkomsten meer nodig.