SYSTEMISCH WERKEN en TRANSGENERATIONEEL TRAUMA

Systemisch werken

Iedereen maakt onderdeel uit van een systeem. In een systeem is er sprake van wederzijdse beïnvloeding en een bepaalde mate van samenhang en ordening. Zo ben je onderdeel van jouw gezin, team, gezin van herkomst, vriendengroep etc. Maar op dieper niveau ben je ook altijd verbonden met jouw volledige familiesysteem, die generaties teruggaat. 

Als systemisch coach onderzoek ik welk systeem invloed heeft op jouw huidige klachten of problemen en wordt, door het stellen van systemische vragen en opstellingen, helder wat gezien of erkend moet worden om verder te kunnen. Je vraag wordt letterlijk gevisualiseerd. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van kaarten, tafel- of vloeropstellingen, zodat we zien waar je het over hebt of wat je dilemma is. Daardoor kunnen we samen zoveel meer observeren en worden er diepgaande processen of patronen blootgelegd waar je met andere interventies ‘niet bij kunt komen’. Er ontstaat weer ruimte en beweging waardoor je verder kunt. 

Systemisch werken zorgt dan ook voor een blijvende verandering, een beweging die zich doorzet ook in de systemen om je heen. Het is een zachte manier van werken en van oordeelloos alles waarnemen. We werken op basis van voelen. Niet van weten. Wel van innerlijk weten. En álles kan worden opgesteld. Zolang je maar open staat om contact te maken met degene of hetgeen je wilt opstellen en daarin een open houding kunt aannemen. Daar help ik je bij.  

Transgenerationeel Trauma

Wanneer je bijvoorbeeld gebukt gaat onder depressie, angst of chronische pijn, komt het waarschijnlijk niet meteen in je op dat je dit geërfd kunt hebben van je (voor)ouders. Toch blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat traumatische ervaringen van generatie op generatie worden doorgegeven. Zelfs als de persoon, die het oorspronkelijke trauma heeft opgelopen, is overleden, of het verhaal is vergeten of verzwegen, kunnen de herinneringen en de gevoelens voortleven in de nazaten.

Deze emotionele erfenissen spelen een veel grotere rol in onze emotionele en lichamelijke gezondheid dan voorheen werd gedacht. Omdat ze vaak verborgen zijn, komen ze op vele manieren tot uiting. 

Ik neem je mee op pad; verstrikkingen, overgeërfde rouw en trauma’s en ook onverklaarbare klachten kunnen zo inzichtelijk worden en door loskoppeling en duiding verminderen en zelfs volledig verdwijnen. Dit geeft voor het hele systeem lucht, compassie en liefde en er ontstaan zo nieuwe zachtere verbindingen.